Nr 73 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 396 z dnia 25 stycznia 2019 roku

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 73
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2021 roku
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 396 Senatu Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U.2021.478), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchyla Uchwałę Nr 396 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2021
Data publikacji:
29.03.2021 14:40
Data aktualizacji:
30.03.2021 08:35
Liczba wyświetleń:
871
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw73_2021.pdf28.29 KB