konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·   tytuł magistra filologii angielskiej
·   dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa
·   dorobek dydaktyczny potwierdzony publikacjami
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie
   praktycznej nauki języka angielskiego, kultury angielskiego obszaru językowego
·   praktyczne doświadczenie w zakresie sztuki teatru
·   doświadczenie w kształceniu nauczycieli
·   status rodowitego użytkownika języka angielskiego
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM)
link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy link ]
5. Odpis dyplomu magistra
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
    pracy [ 
link ]
8.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
  bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3300-4000 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,  
  ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.  
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2021
Data publikacji:
30.03.2021 11:40
Data aktualizacji:
13.04.2021 12:03
Liczba wyświetleń:
632
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument