konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni posiadać:
·   stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej
   i mediach lub nauk o polityce
·   dorobek naukowy w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz spełniać wymagania
   kwalifikacyjne, wskazane w załączniku nr 4 (tabela 3a) do Statutu UWM
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie
   dziennikarstwa i komunikacji społecznej
·   doświadczenie w kierowaniu grantami naukowymi
·   doświadczenie w zakresie współpracy z mediami
·   doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych
·   udokumentowaną aktywność organizacyjną
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu
     UWM) [ link ]
3.  Życiorys (CV)
4.  Kwestionariusz osobowy [ link ]
5.  Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     [ link ]
8.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 5321-6700 PLN.
 • Zgłoszenia  udziału w konkursie należy  składać w Dziekanacie Wydziału  Humanistycznego,
  ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do
  30 kwietnia 2021 r.  
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2021
Data publikacji:
30.03.2021 12:01
Data aktualizacji:
19.05.2021 10:06
Liczba wyświetleń:
669
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
3003profIFZ.pdf211.39 KB