Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki
 
Kryteria kwalifikacyjne:
  • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse
  • aktywna działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,
  • co najmniej 1 publikacja w czasopismach z list MNiSW,
  • przygotowanie merytoryczno-dydaktyczne do zajęć prowadzonych w Katedrze,
  • znajomość języków obcych - preferowany język angielski.
Wymagane dokumenty:
1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,
2. życiorys zawodowy,
3. kwestionariusz osobowy [ link ],
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
    w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (załącznik nr 4 do
    Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],
6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu artykułu 120
    ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 478),
9. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],
10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,
11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
 
Informacje:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie
do dnia 10 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.
        
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.04.2021
Data publikacji:
09.04.2021 13:47
Data aktualizacji:
25.05.2021 08:10
Liczba wyświetleń:
543
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wyniki konkursu ansystent bad.-dyd._000089.pdf403 KB