Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
·    stopień doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
·    doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
·    doświadczenie w zakresie prowadzenia badań dotyczących nowych mediów
·    doświadczenie w pracy w redakcji prasowej
·    doświadczenie w pracy organizacyjnej
·    spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo -
    dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie.
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a
    Statutu UWM) [
link ]
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ 
link ]
8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.    Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn;
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
·     Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN;
·     Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,
    10-725 Olsztyn, w terminie do 23 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.04.2021
Data publikacji:
23.04.2021 09:10
Data aktualizacji:
23.04.2021 09:10
Liczba wyświetleń:
674
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument