Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Medycyny Ratunkowej

 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Medycyny Ratunkowej

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
  • tytuł zawodowy lekarza;
  • specjalizacja z  Medycyny Ratunkowej/neurologii;
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami;
  • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft;
  • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału
    w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
  • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.  życiorys,
3.  kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.  kopia prawa wykonywania zawodu,
6.  odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.  informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami,
     analiza bibliometryczna,
8.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
9.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
     20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 27.05.2021 r.   
  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 18.06.2021 r.
· Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł. brutto.
· Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
· Konkurs ma charakter jednoetapowy.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
  bez podania przyczyny.
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120
  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).                                                           

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
27.04.2021 14:38
Data aktualizacji:
29.06.2021 14:05
Liczba wyświetleń:
613
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent_dydaktyczny_KMR.pdf233.48 KB
asystent_dydaktyczny_K_Med_Rat_.pdf233.24 KB