Nr 74 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 74
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie zmian
w Zarządzeniu Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.) polegających na zastąpieniu załącznika do zarządzenia załącznikiem
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
30.04.2021 14:15
Data aktualizacji:
30.04.2021 14:50
Liczba wyświetleń:
571
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_74_2021.pdf42.35 KB