Nr 75 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 75
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 478 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Sztuki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
    dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki
    o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1- 3.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2021/2022.
3.  Dziekan Wydziału Sztuki dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych
    w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
30.04.2021 14:46
Data aktualizacji:
30.04.2021 14:52
Liczba wyświetleń:
622
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZAL1_3_UCHW_75.pdf1 MB
Uchw75_2021.pdf45.75 KB