Wersje strony Nr 79 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.