Nr 80 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 80
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 478 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia
    z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1, 2
    oraz 3a-3f.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2021/2022.
3.  Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań
    określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
01.05.2021 16:16
Data aktualizacji:
03.05.2021 16:01
Liczba wyświetleń:
739
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1_2_Uchw_80.pdf600.9 KB
Zal3a_3f_Uchw_80.pdf1.54 MB
Uchw_80_2021.pdf41.37 KB