Nr 83 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomika gospodarstwa rolnego”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 83
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomika gospodarstwa rolnego”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 478 ze zm.) w związku z §18 ust.1 Uchwały Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych
form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich,  na wniosek Dziekana Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomika gospodarstwa rolnego”,
    stanowiący załączniki 1a -1c do uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
01.05.2021 19:36
Data aktualizacji:
04.05.2021 09:23
Liczba wyświetleń:
595
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1a_1c_Uchw_83.pdf327.34 KB
Uchw_83_2021.pdf45.35 KB