Nr 84 z dnia 27 kwietnia 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 84
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 478 ze zm.) w związku z §18 ust. 1 Uchwały Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich,  na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala,
co następuje:
 
§ 1
1.  W Uchwale Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów
    podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”, załączniki 1b i 1c
    otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
03.05.2021 15:28
Data aktualizacji:
03.05.2021 16:08
Liczba wyświetleń:
509
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw_84_2021.pdf217.5 KB
Uchw_84_2021.pdf47.89 KB