Nr 87 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2021 rok

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 87
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2021 rok
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Plan Finansowy, w tym Plan Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
03.05.2021 15:48
Data aktualizacji:
18.10.2021 13:53
Liczba wyświetleń:
1056
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal_1_Uchw_Nr_87.pdf914.72 KB
Zal_2_Uchw_87.pdf448.85 KB
Zal_3_Uchw_87.pdf895.65 KB
Uchw_87_2021.pdf41.67 KB