Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Języka Angielskiego

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

 ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Języka Angielskiego
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·         stopień co najmniej doktora w zakresie językoznawstwa
·         dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, potwierdzony publikacjami
·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie
      językoznawstwa (Metodologia badań językoznawczych, Językoznawstwo kognitywne,
      Pragmatyka, Gramatyka kontrastywna, Fonologia)
·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie
      praktycznej nauki języka angielskiego,
·         doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych
·         udokumentowaną aktywność organizacyjną
Wymagane dokumenty:
1.          Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.          Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab.
        4a Statutu UWM)
link ]
3.          Życiorys (CV)
4.          Kwestionariusz osobowy link ]
5.          Odpis dyplomu
6.          Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.          Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
         [ 
link ]
8.          Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
        w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.          Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
    Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w kwocie 4000 PLN;
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
    ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 4 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
    do 30 czerwca 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.05.2021
Data publikacji:
04.05.2021 15:09
Data aktualizacji:
17.09.2021 11:33
Liczba wyświetleń:
833
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
WYNIKI KONKURSU .doc257.5 KB
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU.pdf35.07 KB