Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Języka Niemieckiego

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Języka Niemieckiego
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·       stopień co najmniej doktora z dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa germańskiego
     (języki specjalistyczne)
·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, doświadczenie
     w nauczaniu języka niemieckiego z uwzględnieniem zajęć z  przedmiotów z praktycznej nauki
     języka niemieckiego oraz języków specjalistycznych
·       udokumentowaną aktywność organizacyjną
·       biegłość językową w zakresie języka niemieckiego na poziomie C2.
Wymagane dokumenty:
1.     Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.     Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab.
     4a Statutu UWM)
link ]
3.      Życiorys (CV)
4.      Kwestionariusz osobowy link ]
5.      Odpis dyplomu
6.      Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.      Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      [ 
link ]
8.       Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.       Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3300-3800 PLN;
  • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,
    ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 4 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
    do 30 czerwca 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
03.05.2021
Data publikacji:
04.05.2021 15:15
Data aktualizacji:
24.06.2021 12:12
Liczba wyświetleń:
733
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
WYNIK KONKURSU.doc258.5 KB