Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Inżynierii Budowlanej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Inżynierii Budowlanej
(Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.     Tytuł zawodowy inżyniera lub magistra budownictwa lub nauk pokrewnych.
2.     Kandydat może być doktorantem polskiej uczelni, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
      inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub pokrewnej.
3.     Podstawowa wiedza z zakresu materiałów budowlanych oraz technologii kruszyw budowlanych.
4.     Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki gruntów.
5.     Doświadczenie w pracy na oprogramowaniu Matlab, Statistica lub podobnym.
6.     Doświadczenie w pracy na oprogramowaniu CAD.
7.     Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
8.     Umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole.
9.     Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w badaniach projektu SONATA BIS-10, pt. „Wydobycie regolitu
na powierzchni księżyca w warunkach obniżonej grawitacji” realizowanym w konsorcjum naukowym. Koordynatorem realizacji projektu w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie jest
Pan dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM.
 
Udział w zadaniach badawczych:
Nr 1 – Mechanika materiałów sypkich w środowisku księżycowym.
Nr 4 – Analiza koncepcyjna procesu wzbogacania regolitu w warunkach obniżonej grawitacji.
Nr 7 – Przygotowanie i przeprowadzenie testów procesu wzbogacania regolitu w warunkach
          księżycowych.
Nr 9 – Opracowanie planu rozwoju wybranych technologii wydobycia i wzbogacania regolitu
 
Szczegółowy zakres obowiązków:
1. Pomoc w przeglądzie i syntezie publikacji naukowych z zakresu inżynierii lądowej i geotechniki
    dotyczących LSS.
2. Udział w badaniach nad systemami wzbogacania regolitu dedykowanych dla środowiska o niskiej
    grawitacji.
3. Pomoc w przygotowaniu symulacji i badaniach mechaniki gruntów księżycowych.
4. Pomoc w przygotowaniu stanowisk badawczych do walidacji opracowanych technik.
5. Udział w badaniach systemu wzbogacania oraz w przygotowywaniu dokumentacji i raportów.
 
Typ konkursu NCN: SONATA BIS-10-ST
Okres składania ofert: od 05.05.2021 do 19.05.2021
Forma składania ofert: e-mail jacek.katzer@uwm.edu.pl
Termin rozstrzygnięcia: 21.05.2021
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 36 miesięcy, w wysokości  
3 300 PLN/miesiąc
 
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie:  01.06.2021
 
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu ukończenia studiów.
 
 
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych [„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.]
 
 
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: jacek.katzer@uwm.edu.pl  
do dnia 19.05.2021 roku.
 
 
Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. inż. Jacek Katzer
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.05.2021
Data publikacji:
04.05.2021 17:18
Data aktualizacji:
24.05.2021 15:00
Liczba wyświetleń:
776
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
stypendysto_doktorant_KIB.pdf43.75 KB