Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 
Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.     Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych.
2.     Kandydat powinien być doktorantem uczelni, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
3.     Wiedza i doświadczenie z zakresu qPCR i sekwencjonowania NGS grzybów strzępkowych.
4.     Dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR.
5.     Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
6.     Umiejętność samodzielnej pracy jak i w zespole.
7.     Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 13, pt. „Wgląd w dywergencję genomową i adaptację azolową europejskich populacji Fusarium graminearum sensu stricto”, kierowanym przez dr hab. Tomasza Kulika, prof. UWM:
 
Udział w zadaniach badawczych:
Nr 9. Ocena różnic adaptacyjnych szczepów względem tebukonazolu.
Nr 10. Analizy transkryptomowe  (udział w pracach laboratoryjnych).
 
Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:
1. Hodowla in vitro szczepów F. graminearum na pożywkach z dodatkiem tebukonazolu.
3. Analiza qPCR w celu kwantyfikacji biomasy F. graminearum
4. Analizy transkryptomowe (ekstrakcja RNA oraz przygotowanie biblioteki do sekwencjonowania
    NGS).
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: do 18 maja 2021, 15:00  
Forma składania ofert: email
Termin rozstrzygnięcia: 20 maj 2021, 15:00 
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 12 miesięcy w wysokości  
2000 PLN/miesiąc.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 04.06.2021 r.
 
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)
 
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: tomasz.kulik@uwm.edu.pl do dnia
18 maja 2021 roku.
 
Komisja Stypendialna a zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
dr hab. Tomasz Kulik
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.05.2021
Data publikacji:
05.05.2021 08:03
Data aktualizacji:
21.05.2021 08:11
Liczba wyświetleń:
717
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_konkursu.pdf71.37 KB