Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  tytuł zawodowy lekarza,
·  specjalizacja z zakresu anestezjologii,
·  bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole
·  co najmniej 40 pkt. MNiSW
·  co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopia prawa wykonywania zawodu,
6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
11. Deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących
      działalność naukową (bez daty)
12. Deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
      (bez daty)
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 05.06.2021 R.
   Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 18.06.2021.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3300 brutto
·  Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
   bez podania przyczyny.
·  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyny.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.05.2021
Data publikacji:
06.05.2021 11:20
Data aktualizacji:
29.06.2021 13:36
Liczba wyświetleń:
713
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent_badawczo-dydaktyczny_K_Anestezjologii.pdf233.7 KB