Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Pulmonologii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
  • tytuł zawodowy lekarza,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • praktyczne doświadczenie w zawodzie,
  • tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc i/lub chorób wewnętrznych,
  • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
  • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
  • znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela
     (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
     poz. 478),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
   Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
   w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 lipca
   2021 r.   
·   Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
   w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2021
Data publikacji:
12.05.2021 12:00
Data aktualizacji:
12.05.2021 12:00
Liczba wyświetleń:
420
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument