Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 
Kryteria kwalifikacyjne:
  • stopień doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu i jakości,
  • znaczący dorobek naukowy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości poparty wskaźnikami bibliometrycznymi,
  • współpracę międzynarodową potwierdzoną dorobkiem naukowym,
  • znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
  • przygotowanie merytoryczno-dydaktyczne do zajęć prowadzonych w Instytucie,
Wymagane dokumenty:
1. podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie,
2. życiorys zawodowy,
3. kwestionariusz osobowy [ link ],
4. odpis aktu nadania stopnia doktora habilitowanego,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni
    w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (załącznik nr 4
    do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],
6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu artykułu 120 ustawy
    z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 478),
9. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],
10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,
11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
 
Informacje:  
  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  3. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5321 zł.
  4. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 18.06.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.05.2021
Data publikacji:
18.05.2021 12:24
Data aktualizacji:
31.08.2021 12:18
Liczba wyświetleń:
710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
konkurs profesor uczelni INOZiJ.pdf216.76 KB