Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w Instytucie Filozofii

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza  konkurs
na stanowisko ADIUNKTA
w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
w Instytucie Filozofii
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinni posiadać:
·  stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii klasycznej, specjalność literaturoznawstwo
    oraz kwalifikacje pedagogiczne;
·   udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim języków
    klasycznych (języka starogreckiego i łacińskiego) oraz historii filozofii starożytnej, retoryki, a także przedmiotów
    kształtujących umiejętności autoprezentacji, argumentacji i wystąpień publicznych;
·   udokumentowane doświadczenie w zakresie przekładu na język łaciński dokumentów urzędowych;
·   spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych,
    wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r.
    poz. 478.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 4680-4800 PLN;
  • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,    ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 21 czerwca 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 r.                                                                                                                  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
20.05.2021
Data publikacji:
21.05.2021 07:48
Data aktualizacji:
24.06.2021 12:37
Liczba wyświetleń:
597
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
WYNIKI KONKURSU.doc258.5 KB