Nr 88 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Janowi Franciszkowi Jankowskiemu nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku

 
UCHWAŁA Nr 88
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie zaopiniowania zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Janowi Franciszkowi Jankowskiemu nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
za całokształt dorobku
 
Działając na podstawie § 5 ust. 4 pkt 1a) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia
2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 182 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zasadność wystąpienia z wnioskiem
o przyznanie prof. dr. hab. Janowi Franciszkowi JANKOWSKIEMU nagrody ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 13:50
Data aktualizacji:
31.05.2021 14:23
Liczba wyświetleń:
513
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_88_2021.pdf38.96 KB