Nr 89 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Ewie Korzeniewskiej oraz dr hab. inż. Monice Harnisz, prof. UWM nagrody zespołowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 89
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie zaopiniowania zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab.
inż. Ewie Korzeniewskiej oraz dr hab. inż. Monice Harnisz, prof. UWM nagrody zespołowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia
w zakresie działalności naukowej
 
Działając na podstawie § 5 ust. 4 pkt 1a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 stycznia 2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
(Dz. U. z 2019 r., poz. 182    z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zasadność wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Ewie Korzeniewskiej oraz dr hab. inż. Monice Harnisz,
prof. UWM nagrody zespołowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
 
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 13:57
Data aktualizacji:
31.05.2021 14:24
Liczba wyświetleń:
517
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw89_2021.pdf43.44 KB