Wersje strony Nr 89 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Ewie Korzeniewskiej oraz dr hab. inż. Monice Harnisz, prof. UWM nagrody zespołowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.