Nr 90 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mgr Jolantą Dokurno – mianowanym nauczycielem akademickim zatrudnionym w Katedrze Języków Wschodniosłowiańskich Instytutu Językoznawstwa...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 90
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mgr Jolantą Dokurno – mianowanym nauczycielem akademickim zatrudnionym w Katedrze Języków Wschodniosłowiańskich Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego
 
 
Działając na podstawie na podstawie art. 125 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 248 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 53
ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku  w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Po zapoznaniu się z treścią wniosku Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego z dnia
    4 maja 2021 r. oraz biorąc po uwagę dyskusję i wyniki tajnego głosowania, Senat Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje rozwiązanie stosunku pracy z mgr Jolantą Dokurno –
    mianowanym nauczycielem akademickim zatrudnionym w Katedrze Języków Wschodniosłowiańskich
    Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego z przyczyny wskazanej w ust. 2.
2. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest likwidacja stanowiska pracy asystenta w grupie pracowników
    dydaktycznych w Katedrze Języków Wschodniosłowiańskich Instytutu Językoznawstwa Wydziału
    Humanistycznego wynikająca z niedoboru godzin zajęć dydaktycznych. Dokonując wyboru pracownika
    podlegającego zwolnieniu zastosowano kryterium: osiągnięcie wieku emerytalnego oraz nabycie uprawnień
    emerytalnych.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 14:15
Data aktualizacji:
31.05.2021 14:24
Liczba wyświetleń:
626
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw90_2021.pdf67.61 KB