Nr 91 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w podziale pierwotnym subwencji na rok 2021

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 91
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w podziale pierwotnym subwencji na rok 2021
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie zmian
    w podziale pierwotnym subwencji na rok 2021.
2.  Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o którym mowa
    w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 14:18
Data aktualizacji:
31.05.2021 14:26
Liczba wyświetleń:
608
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw91_2021.pdf84.01 KB
ZalUchw91_2021.pdf153.12 KB