Nr 92 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2020

UCHWAŁA Nr 92
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2020
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie sprawozdania z wykonania
    planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2020.
2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    za rok 2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 14:35
Data aktualizacji:
31.05.2021 14:35
Liczba wyświetleń:
459
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw92_2021.pdf46.6 KB
ZalUchw92_2021.pdf452.48 KB