Nr 93 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2020 rok

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 93
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie za 2020 rok
  
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2021r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie sprawozdania finansowego
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2020.
2.  Sprawozdanie finansowe oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania za rok 2020 stanowią
     załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 14:41
Data aktualizacji:
31.05.2021 14:41
Liczba wyświetleń:
588
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw93_2021.pdf42.48 KB
Zal1Uchw93_2021.pdf8.65 MB
Zal2Uchw93_2021.pdf375.01 KB