Nr 94 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego możliwości realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kształcenia doskonalącego i kwalifikacyjnego kadry nauczycieli podmiotów

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 94
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosku Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego możliwości realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kształcenia doskonalącego i kwalifikacyjnego kadry nauczycieli podmiotów oświatowych
  
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 464 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie
§ 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wniosek Ministra
Edukacji i Nauki oraz deklaruje możliwość zorganizowania i realizacji od roku akademickiego
2021/2022, kształcenia kwalifikacyjnego i doskonalącego nauczycieli, prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresach:
1)   kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki,
2)   doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki,
3)   doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie
     edukacji informatycznej.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 14:47
Data aktualizacji:
31.05.2021 14:50
Liczba wyświetleń:
568
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw94_2021.pdf55.16 KB