Nr 95 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji złożenia wniosku do Prezydenta Olsztyna o założenie szkoły publicznej – liceum ogólnokształcącego

DRUKUJ TEN DOKUMENT 

UCHWAŁA Nr 95
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku

 
w sprawie rekomendacji złożenia wniosku do Prezydenta Olsztyna o założenie szkoły publicznej – liceum ogólnokształcącego
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje złożenie do Prezydenta Olsztyna wniosku o założenie szkoły publicznej – liceum ogólnokształcącego.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
07.06.2021 08:03
Data aktualizacji:
07.06.2021 08:31
Liczba wyświetleń:
693
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw95_2021.pdf41.44 KB