Wersje strony Nr 95 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji złożenia wniosku do Prezydenta Olsztyna o założenie szkoły publicznej – liceum ogólnokształcącego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.