Wersje strony Nr 96 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 86 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim...

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.