Nr 97 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 97
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie § 11 ust. 1-6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 w § 1 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) dr hab. inż. Cezary SENDEROWSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
07.06.2021 08:12
Data aktualizacji:
07.06.2021 08:33
Liczba wyświetleń:
580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw97_2021.pdf45.04 KB