Nr 99 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 36 położonego w mieście Olsztyn przy ul. Aleksandra Puszkina 14 wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w częściach wspólnych...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 99
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 36 położonego w mieście Olsztyn przy ul. Aleksandra Puszkina 14 wraz
z przynależną piwnicą oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 41,
obręb 21 m. Olsztyn
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1

1. Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie, prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. 42,15 m2 wraz
    z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 2,87m2 położonego w mieście Olsztyn przy ul. Aleksandra
    Puszkina 14, udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 19/1000 w prawie współwłasności gruntu –
    działka o numerze ewidencyjnym 41, obręb ewidencyjny 21 miasta Olsztyn o pow. 633m2 - KW
    OL1O/00049019/4 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku
    właścicieli lokali.

2. Wyrys z mapy, rzut poglądowy lokalu mieszkalnego i piwnicy stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.  

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 208 000,00 zł. (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych).    

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.  

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.   § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
07.06.2021 08:27
Data aktualizacji:
07.06.2021 08:34
Liczba wyświetleń:
851
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw99_2021.pdf132.93 KB