Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Filozofii
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinni posiadać:
·   stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
·   udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim pracy
   projektowej i warsztatowej, myślenia projektowego (Design Thinking), prowadzenia zajęć i warsztatów
   w zakresie analizy trendów metodą projektową oraz problemową,
·   umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi wyszukiwania i analizowania danych oraz zarządzania
   zespołami
·   spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników
   dydaktycznych, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie.
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (tab. 4a Statutu UWM) link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy link ]
5. Odpis dyplomu
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    [ 
link ]
8.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 4680-4800 PLN;
  • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 16 lipca 2021 r.  
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.06.2021
Data publikacji:
16.06.2021 10:20
Data aktualizacji:
17.09.2021 11:54
Liczba wyświetleń:
628
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt_IF.pdf210.08 KB