Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów
 
Kryteria kwalifikacyjne:
 • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • udokumentowane zainteresowania naukowe w zakresie finansów dorobkiem naukowym – co najmniej 4 publikacje autorskie lub współautorskie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
 • znajomość języków obcych - preferowany język angielski,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych typu: Rachmistrz, Gratyfikant, Rewizor,
 • aktywna działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu.
Wymagane dokumenty:
1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,
2. życiorys zawodowy,
3. kwestionariusz osobowy [ link ],
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
    w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (załącznik nr 4 do Statutu
    UWM w Olsztynie, tabela 3a [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],
6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu artykułu 120 ustawy
    z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 478),
9. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],
10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,
11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
 
Informacje:  
 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł.
 4. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 18.07.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2021
Data publikacji:
17.06.2021 08:28
Data aktualizacji:
17.06.2021 08:28
Liczba wyświetleń:
447
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument