Nr 100 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 100
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie zmian w planie
    rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021.
2.  Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021 stanowi
    załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
29.06.2021 14:29
Data aktualizacji:
30.06.2021 10:36
Liczba wyświetleń:
644
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr100_2021.pdf34.73 KB