Wersje strony Nr 100 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.