Nr 101 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na lata 2020-2022

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 101
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie na lata 2020-2022
 
Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 711) oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Program Naprawczy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na lata 2020-2022, stanowiący załącznik
do uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
29.06.2021 14:32
Data aktualizacji:
30.06.2021 10:19
Liczba wyświetleń:
500
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw101_2021.pdf35.46 KB