Nr 102 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 102  
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 478 ze zm.) w związku z § 18 ust.1 Uchwały Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich, na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja informatyczna dla
    nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)”, stanowiący załączniki 1a -1c
    do uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
  
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
29.06.2021 14:36
Data aktualizacji:
31.08.2021 08:08
Liczba wyświetleń:
581
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw102_2021.pdf48.59 KB
Zal1a_1c_Uchw102.pdf285.58 KB