Nr 108 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 760 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr 108
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 760 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej  w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A 
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 760 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie   z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy
ul. Okrzei 1A, § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
Wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa  w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 2 160 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).” .
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
30.06.2021 10:56
Data aktualizacji:
30.06.2021 10:56
Liczba wyświetleń:
426
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw108_2021.pdf238.21 KB