Nr 109 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 4A

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr 109
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 863 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 4A
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 863 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy
ul. Pana Tadeusza 4A, § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1 937 700,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem
tysięcy siedemset złotych).”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
01.07.2021 14:26
Data aktualizacji:
01.07.2021 14:26
Liczba wyświetleń:
475
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw109_2021.pdf390.76 KB