UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

Strona została usunięta dnia: 14 lipiec, 2021 - 08:34
  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
 
Miejsce pracy: Wydział Geoinżynierii, Instytut Geodezji i Budownictwa, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
·   nadzór techniczny nad całą aparaturą naukowo-techniczną znajdującą się w Obserwatorium
   Satelitarnym w Lamkówku
·   prowadzenie permanentnych obserwacji w ramach krajowej i międzynarodowej współpracy:
   1)   obserwacji GNSS w ramach programów globalnych (IGS) i regionalnych (EPN, CERGOP)
   2)   obserwacji GNSS w ramach krajowej Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG–EUPOS
   3)   obserwacji GNSS w ramach służby EUREF-IP wykorzystywanych do generowania np. modeli
        atmosfery, czy też do wyznaczeń pozycji, w czasie rzeczywistym
   4)   obserwacji zmian pola siły ciężkości (prace prowadzone we współpracy z Instytutem Geodezji
        i Kartografii w Warszawie),
   5)   obserwacji zmian pływowych (prace prowadzone we współpracy z Centrum Badań
        Kosmicznych PAN),
   6)   obserwacji zmian poziomu wód gruntowych (prace prowadzone we współpracy z Centrum
        Badań Kosmicznych PAN),
   7)   obserwacji precyzyjnych pomiarów meteorologicznych w oparciu o stacje meteorologiczne
        Paroscientific MET3A i MET4A w celu badania wpływu warunków atmosferycznych na pomiary
        GNSS,
   8)   obserwacji wyładowań elektromagnetycznych w mezosferze (prace prowadzone we współpracy
        z Uniwesrytetem w Monachium oraz Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie).
·   Ponadto osoba będzie uczestniczyła w przygotowaniu obserwacji dla realizowanych przez
   pracowników CDRŚK międzynarodowych i krajowych projektów naukowych (ESA, NCN, NCBiR).
 
WYMAGANIA:
·     wykształcenie wyższe (mgr inż., preferowane po kierunku Geodezja i Kartografia);
·     doświadczenie w opracowaniu obserwacji GNSS;
·     doświadczenie w obsłudze specjalistycznego oprogramowania do zarzadzania stacją permanentną
    GNSS w programach IGS, EPN, ASG-EUPOS;
·     dobra umiejętność programowania;
·     bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
     zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
     (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.07.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.07.2021
Data publikacji:
14.07.2021 08:34
Data aktualizacji:
14.07.2021 08:34
Liczba wyświetleń:
606
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument