Nr 113 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 113
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w celu realizacji Zalecenia Komisji (UE) 2018/790 z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony (Dz. Urz. UE L. 134 z 31.05.2018 r.
str. 12) oraz zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w dokumencie „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” z 2015 roku, uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1
1. Wprowadza się „Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustanawia się Pełnomocnika do spraw otwartego
    dostępu.
3. Zadania Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu określa „Polityka otwartego dostępu do publikacji
    naukowych i danych badawczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, o której mowa
    w ust. 1.
 
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
14.07.2021 09:45
Data aktualizacji:
14.07.2021 09:47
Liczba wyświetleń:
516
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw113_2021.pdf329.57 KB
ZalUchw113_2021113_2021.pdf154.93 KB