Nr 114 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rekomendacji przejęcia do prowadzenia XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrich w Olsztynie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 114
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przejęcia do prowadzenia XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii i Georga Dietrich w Olsztynie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Na podstawie art. 90 b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 roku, poz. 910), art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przejęcie do prowadzenia
XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrich w Olsztynie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
14.07.2021 09:51
Data aktualizacji:
14.07.2021 09:51
Liczba wyświetleń:
508
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw114_2021.pdf47 KB