Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
  • specjalista z Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • stopień dr n med.
  • staż pracy jako lekarz w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii min. 5 lat
  • znajomość języka angielskiego
  • udokumentowane prezentacje dydaktyczne na forum szerszym niż oddział szpitalny
  • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne ( dopuszcza się oświadczenie aplikanta)
  • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
  • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych;
     tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
     Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
     w terminie do dnia 19.08.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17.09.2021.
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale:
     3205-3300 zł brutto.
·       Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·        Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
·        Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
      (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.07.2021
Data publikacji:
20.07.2021 09:38
Data aktualizacji:
10.09.2021 10:00
Liczba wyświetleń:
686
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystentdydaktycznyKAnestezjologii.pdf233.47 KB