Konkurs na 4 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Anatomii

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 4 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Anatomii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   tytuł zawodowy lekarza lub magistra w dziedzinie nauk biologicznych,
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
·   biegła znajomość języka angielskiego,
·   umiejętność pracy w zespole,
·   autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/
   rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
·   kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu
   dydaktycznego.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych;
     tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478), 
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
   Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
   w terminie do dnia 19.08.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17.09.2021.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale:
   3205-3300 zł brutto.
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U.
   z 2021 r. poz. 478
).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.07.2021
Data publikacji:
20.07.2021 09:43
Data aktualizacji:
10.09.2021 09:54
Liczba wyświetleń:
670
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent dydaktycznyKAnat.pdf238.19 KB