UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Finansowo-Księgowym

Strona została usunięta dnia: 23 lipiec, 2021 - 08:59
  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
zatrudni pracownika administracyjnego
w Kwesturze w Dziale Finansowo-Księgowym
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in..:
   sprawdzanie kompletności opisów i zatwierdzeń na otrzymanych dokumentach;
   dekretowanie i księgowanie dokumentów (faktury sprzedaży, faktury zakupu, wyciągi bankowe,
   raporty kasowe, polecenia księgowania);
   sporządzanie dowodów wewnętrznych;
   przygotowywanie materiałów do sprawozdań;
   uzgadnianie kont księgowych.
 
WYMAGANIA:
   wykształcenie wyższe;
   znajomość zagadnień finansowych z zakresu rachunkowości i finansów;
   staż pracy na stanowisku księgowym minimum 1 rok;
   umiejętność księgowania dokumentów;
   znajomość kosztów rodzajowych;
   znajomość przepisów prawa podatkowego;
   umiejętność obsługi komputera;
   znajomość pakietu Ms Office;
   umiejętność pracy w zespole;
   staranność, sumienność;
   dyspozycyjność.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.07.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.07.2021
Data publikacji:
20.07.2021 18:25
Data aktualizacji:
23.07.2021 08:59
Liczba wyświetleń:
1013
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument