UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W PIONIE KANCLERZA

Strona została usunięta dnia: 20 lipiec, 2021 - 18:29
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI SPECJALISTĘ W PIONIE KANCLERZA
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Pion Kanclerza
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
Główne zadania:
  Realizacja zadań związanych z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem Biura Kanclerza.
  Obsługa spotkań i narad organizowanych przez Kanclerza.
  Prowadzenie terminarza spotkań Kanclerza.
  Obsługa administracyjno — biurowa sekretariatu Kanclerza.
  Organizacja wyjazdów służbowych pracowników Biura Kanclerza.
  Prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z przedmiotem działania jednostki.
  Przestrzeganie i nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów.
  Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.
 
 WYMAGANIA:
   Poziom i kierunek wykształcenia: wykształcenie wyższe, administracyjne/ekonomiczne/prawnicze.
   Doświadczenie zawodowe i staż pracy: Co najmniej 2- letni staż w pracy biurowej, minimum
   roczne doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
   Wymagania: znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem uczelni oraz znajomość zasad
   prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej.
   Umiejętności: bardzo dobre umiejętności organizacyjne i ustalania priorytetów, obowiązkowość,
   komunikatywna znajomość j. angielskiego, znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
   oraz urządzeń biurowych, sumienność, terminowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista
   i wysoki standard metod pracy biurowej.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
     rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
     z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
     osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
     95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Rekrutacja – Pion Kanclerza” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.07.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.07.2021
Data publikacji:
20.07.2021 18:29
Data aktualizacji:
20.07.2021 18:29
Liczba wyświetleń:
989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument