Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurochirurgii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurochirurgii
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych, rolniczych lub pokrewny;
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik hodowli komórkowych, mikroskopowych, statystycznych;
 • pierwsze lub ostatnie autorstwo w co najmniej 4 publikacjach w czasopismach z listy Journal Citation Reports;
 • doświadczenie w kierowaniu projektem naukowym;
 • udokumentowany staż zagraniczny;
 • znajomość zagadnień związanych z neurochirurgią;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • co najmniej 80 pkt. MNiSW;
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
 • co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
 • co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć,
     analiza bibliometryczna,  
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego,
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
     prowadzących działalność naukową (bez daty),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub
     artystycznej (bez daty);
 
Informacje:
·     Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
    Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
    w terminie do dnia 21.08.2021. 
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20.09.2021.
·     Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
    4680-4700 zł. brutto.
·     Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
·     Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U.
    z 2021 r. poz. 478
).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.07.2021
Data publikacji:
22.07.2021 09:32
Data aktualizacji:
10.09.2021 10:12
Liczba wyświetleń:
528
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adbdKNeurochirurgii.pdf232.79 KB